#73

... att varje år omkommer ca 2500 vänsterhänta personer när de använder verktyg skapade för högerhänta?Kommentarer

Namn:
Max 10 tecken
Kommentar:
Max 220 tecken
Mailadress:
Människa?

Byt bild
Tryck bara en gång