#52

... att en tärnings motsatta sidor alltid är lika med 7?Kommentarer

Annelie:
ja det vet jag
Namn:
Max 10 tecken
Kommentar:
Max 220 tecken
Mailadress:
Människa?

Byt bild
Tryck bara en gång