#46

... att var tredje brittisk man mellan åldrarna 17-35 dödades under första världskriget?Kommentarer

erhm.:
så att om man fyller 17 där så har man dött i första världskriget ?
euhm.:
var tredje man mellan 17-35 har blivit dödad i första världkriget ***
Namn:
Max 10 tecken
Kommentar:
Max 220 tecken
Mailadress:
Människa?

Byt bild
Tryck bara en gång