#247

... att i Iowa i USA måste solarier ha en varningsskylt som varnar för att man kan bli solbränd.Kommentarer

Namn:
Max 10 tecken
Kommentar:
Max 220 tecken
Mailadress:
Människa?

Byt bild
Tryck bara en gång