#246

... att under 1940-talet spekulerade forskare kring teorin att kraftig spermautlösning var mer fertil än utlösning som var mindre kraftig? Det finns dock inga vetenskapliga bevis för dettaKommentarer

Namn:
Max 10 tecken
Kommentar:
Max 220 tecken
Mailadress:
Människa?

Byt bild
Tryck bara en gång