#235

... att Etiopien är ett enda land i Afrika som aldrig colonaliserat..Kommentarer

ehm?:
räcker det inte med det enda?
Rätta mig:
... att Etiopien är det enda landet i Afrika som aldrig coloniserats..
Rätt rätt:
...att Etiopien är det enda landet i Afrika som aldrig koloniserats...
Namn:
Max 10 tecken
Kommentar:
Max 220 tecken
Mailadress:
Människa?

Byt bild
Tryck bara en gång