#208

... att Bill Gates får över 4 miljoner email dagligen? De sorteras bort och bara 10 kommer fram personligen.Kommentarer

Namn:
Max 10 tecken
Kommentar:
Max 220 tecken
Mailadress:
Människa?

Byt bild
Tryck bara en gång