#160

... att endast honmyggor sticks?Kommentarer

so?:
mwn vem fan visste inte det?
myggan:
myggor biter, inte sticker
Namn:
Max 10 tecken
Kommentar:
Max 220 tecken
Mailadress:
Människa?

Byt bild
Tryck bara en gång