#141

... att världens största snigel är knappt 40 cm lång och väger nästan ett kilo?Kommentarer

Björne:
Alla har väl sett lilla snigel
Namn:
Max 10 tecken
Kommentar:
Max 220 tecken
Mailadress:
Människa?

Byt bild
Tryck bara en gång