#101

... att Charlie Chaplin sägs ha fått flest beundrarbrev av alla artister i hela världen?Kommentarer

tuffing:
Han kom också trea i en Charlie Chaplin look alike tävling..
Namn:
Max 10 tecken
Kommentar:
Max 220 tecken
Mailadress:
Människa?

Byt bild
Tryck bara en gång